Nymanska stiftelsen delade ut över 60 000 euro – nytt pris gick till Petra Kullberg

Tretton finlandssvenska organisationer får i år understöd från Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse. De får dela på totalt 59 500 euro. Stiftelsen delar också ut ett nyinstiftat pris på 5 000 euro – det går till Petra Kullberg för hennes arbete bland anhöriga till personer med beroendeproblem.

Petra Kullberg får det första priset som Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse delar ut för social eller ideell verksamhet på svenska i Finland.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
29.11.2022 11:24 UPPDATERAD 29.11.2022 19:15
Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse har i år beviljat tretton finlandssvenska organisationer understöd för ideell och social verksamhet i Finland. Stiftelsens utdelningssumma var 59 500 euro. 
Därtill har stiftelsen delat ut sitt första Trygwe och Hjördis Nymans pris till Petra Kullberg. Prissumman är 5 000 euro. 
Priset tilldelas en person som gjort en betydande insats för social eller ideell verksamhet på svenska i Finland. Petra Kullberg får priset för hennes hängivna och effektiva arbete bland anhöriga till människor med beroendeproblem i Västnyland. Sedan 2018 har Petra Kullberg varit sammankallare, organisatör och värdinna för en anhöriggrupp som samlats för att diskutera och få kamratstöd. Gruppen är med i nätverket Kondis som har grupper på ett dussin orter i Finland. 

ANDRA LÄSER