Större fartyg i yttre hamnen

Hamnen i Hangö byggs om. Yttre hamnen i Hangö kommer att få en djupare hamnbassäng och farled in till hamnen samt en längre kaj att lägga till vid.

Yttre hamnen. Kajen in mot den bortre hamnbassängen kommer att förlängas och bassängen blir djupare.
Inom några veckor kommer ett byggprojekt att starta i Hangö hamn, i yttre hamnen. Kajen OH1 kommer att byggas längre och hamnbassängen där kommer att grävas djupare. Det görs för att kunna ta in större fartyg lastade med bilar, men det kommer även att kräva att farleden in till hamnen bli djupare och bredare. Projektet räknas vara klart i början av maj nästa år.
Förra gången ett stort byggnadsprojekt gjordes i hamnen var 2008, då stora delar av hamnen renoverades. Hangö hamn är den största bilhamnen i Finland och 80% av alla bilar som hämtas till landet kommer till denna hamn. Hangö hamns tekniska chef Björn Peltonen förklarar att de vill effektivera trafiken och koncentrera olika sorters fartyg till olika delar av hamnen.
–All biltransport kommer i framtiden att komma till Yttre hamnen, säger Peltonen.
Eftersom fartygen blir större och större kan många stora fartyg som transporterar bilar inte längre ta in i den yttre hamnen. Hamnen ska koncentrera alla bilfartyg till den yttre hamnen och därför måste den byggas ut. Dessutom börjar hamnen bli gammal och skulle den inte förnyas skulle det krävas stora reparationer av kajen, vilket skulle innebära stora kostnader utan att få någonting nytt och förbättrat i hamnen. De skulle inte få mera djup i bassängen eller längd på kajen så situationerna skulle inte ändras.

40 meter till längd

Hamnbassängen vid OH1 kajen kommer att byggas 200 meter lång, det vill säga 40 meter längre än den 160 meter långa kajen är i dagens läge. För tillfället kan fartyg som går 7,3 meter djupt komma in till den kajen, efter att bassängen fördjupats kommer fartyg som är upp till 9,2 meter djupa komma in där. Djupet i hamnen kommer att bli 10,5 meter.
– Hamnen kommer att bli nästan två meter djupare, säger Peltonen.
Förutom att kajen kommer att göras längre kommer rampen till den att rivas och byggas om till en ny ramp av betong. Den nya rampen kommer att kunna bära tyngre fordon än den kan i dag.
Farleden in till hamnen kommer också att muddras för att de djupa fartygen ska kunna passera. Men fartygen blir också bredare så farleden måste även breddas. Det här innebär mera muddring och bortsprängning av grund som finns på sidorna om farleden. Trafikverket kommer att sköta muddringen av farleden.
Efter denna ombyggnad kommer det inte att gå att göra bassängen och farleden djupare. Gränserna kommer emot och bredden som skulle behövas i sådana fall är också omöjlig att förverkliga.

Projektet står i startblocken

Detaljplanen för bygget har godkänts och trätt i kraft, nu kan projektet förverkligas. Nästa vecka kommer Hangö hamn att göra upp en plan med företaget som kommer att sköta byggnadsprojektet.
– Nästa vecka då avtalet är underskrivet kommer vi att berätta vem samarbetspartnern är, men vi kan avslöja att det handlar om ett företag som är verksamt på området, säger verkställande direktör för Hangö hamn Anders Ahlvik.
Projektet kommer att göras i samarbete med Trafikverket, som kommer att betala en miljon euro av kostnaderna. De totala kostnaderna för reparationen av kajen samt muddringen kommer att vara 7 miljoner euro. Hangö hamn har satsat på en plan som är så kostnadseffektiv som möjligt.
All muddringsmassa som tas bort ur hamnen och farleden kommer att transporteras till samma ställe, där det senare kommer att byggas en ny vågbrytare bland annat av denna massa. Den nya vågbrytaren kommer att innebära mellan fyra och sex hektar mera yta för hamnen.
– Skulle vi köpa bergsmassa skulle det kosta 20 euro perkubik, nu får vi massan så gott som gratis då vi tar tillvara den då vi muddrar, säger Peltonen.

Runda hamnområdet

Hangö hamn kommer att försöka få småbåtar och andra hobbybåtar att välja en annan farled än den som fartygen tar in till hamnen. Speciellt då de börjar muddra i farleden kan det vara rent av farligt att köra där, utan kunskap.
– Få vet hur de känner igen ett mudderverk som håller på att muddra och inte heller vad som signalerar på vilken sida man ska köra om den, säger Peltonen.

Hangö hamn

Hamnen är Finalnds sydligaste hamn.
Har förbindelser till Kontinentaleuropa, Ryssland och till hela Finland.
Hamnen är specialiserad på export av skogsvaror och import av bilar.
Dagligen anländer runt sju fartyg till hamnen.
Hamnen är isfri och är i användning året runt.
ANDRA LÄSER