Politiker svalde inte förslag om nybygge – vill ha mera info om brandstationens framtid

Planen att bygga en helt ny brandstation i Ingå kom som en överraskning för politikerna. De var inte redo att godta förslaget, utan efterlyser tilläggsutredningar.

– Det var en inte så liten överraskning att arbetsgruppen föreslog nybygge. Vi har hela tiden utgått från att brandstationen ska renoveras. Ett nybygge har aldrig diskuterats tidigare, säger Kaj Karlstedt (SFP).
Han sitter i tekniska nämnden och var den som föreslog att ärendet ska remitteras för ny beredning.
– Ingen har diskuterat med Ingå FBK som är den förening som fungerar i byggnaden. Vi vill att man diskuterar med dem om vad de tycker är bra och vilka behov de har för sin verksamhet.
Ingå brandstation har redan länge varit i behov av renovering. Under planeringen av renoveringen har en arbetsgrupp tagit fram ett nybygge som alternativ. Enligt arbetsgruppen är ett nybygge ekonomiskt mest lönsamt. Det blir dyrare att bygga nytt än att renovera, men eftersom det är billigare att underhålla en ny byggnad menar gruppen att kommunen skulle spara på sikt.
– Men det är alltid en risk med de där kalkylerna. Vi har beviljat 1,2 miljoner euro för renoveringen och jag är övertygad om att vi med den summan skulle få en välrenoverad brandstation. Stationen var en bra och dyr station när den byggdes. Målet måste vara att vi bygger durabelt och inte bara river gamla byggnader. Det blir också en slit och släng-kultur, säger Karlstedt.
Han påpekar också att brandstationen har placerats i klassen med högsta prioritet då kommunen sorterat sina fastigheter i underhållsportföljer.
Karlstedts förslag om remittering godkändes enhälligt i tekniska nämnden i tisdags.
ANDRA LÄSER