56,6 årsverken försvinner i Raseborg

Bild: Arkiv

Raseborgs stads samarbetsförhandlingar har slutförts. 56,6 årsverken försvinner som ett resultat av förhandlingarna. I sex fall handlar det om uppsägning. Personalen informerades i går.

Raseborgs stadsstyrelse beslöt den 31 augusti att staden inleder samarbetsförfarande i syfte att under nästa år spara 2 miljoner euro i personalkostnader.

Samarbetsförhandlingarna har nu avslutats och resultatet är att 56,6 årsverken försvinner, varav sex årsverken är regelrätta uppsägningar. Stadsstyrelsen fastställde resultatet i måndags.

Tre av uppsägningarna verkställs inom bildningsväsendet, en vid social- och hälsovårdssektorn och två vid tekniska centralen. Tre personer sägs upp av produktionsmässiga skäl, det vill säga att arbetsuppgifter försvinner eller omorganiseras så att färre anställda behövs. Tre sägs upp av ekonomiska orsaker, med andra ord att personalmängden minskar på grund av sparkrav.

De resterande 50,6 årsverkena som försvinner handlar bland annat om så kallad naturlig avgång, det vill säga pensionering eller tidsbundna anställningar som inte förnyas. En hel del av årsverkena har varit obesatta, däribland fem inom äldreservice plus ytterligare sex årsverken inom social- och hälsovården.

Förutom de 56,6 årsverkena som försvinner beräknas frivilliga åtgärder såsom tjänstledigt utan lön eller utbyte av semesterpeng spara 100 000 euro under 2021. Den totala inbesparingen under 2021 beräknas bli ca 2 051 000 euro.

Då Raseborgs stad inledde sina samarbetsförhandlingar uppgavs cirka 40 årsverken vara i riskzonen.

Artikeln har uppdaterats med uppgifter om vilka sektorer som berörs av uppsägningarna.