Svenska dagvården i Sjundeå behöver mer plats men kan inte expandera – modultillverkaren har slutat

Den svenskspråkiga dagvården i Sjundeå behöver kring 80 kvadratmeter mer plats än i dagens läge. Tanken har varit att utvidga Lilla Lotta med fler moduler men företaget som levererat dem har slutat. 

Det finns fler svenskspråkiga barn än det finns plats för i Sjundeås kommunala dagvård. 
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
11.12.2022 08:15 UPPDATERAD 11.12.2022 16:19
Det finns så många svenskspråkiga barn inom den kommunala dagvården i Sjundeå att de lokaler som finns till förfogande är maximalt utnyttjade. Den svenskspråkiga småbarnspedagogiken förfogar över daghemmet Lilla Lotta i kommuncentrum. Kommunen har utgått ifrån att det går att utvidga byggnaden, som är en flyttbar byggnad som består av moduler. Kommunen reserverade 40 000 euro i budgeten för nästa år för ändamålet.

ANDRA LÄSER