Insändare: Ge pensionärerna verksamhetsutrymmen

08.12.2022 14:28
Med förvåning, besvikelse och nära nog frustration har jag följt med pensionärernas kamp för av stadsfullmäktige i Raseborg år 2010 utlovade kostnadsfria verksamhetsutrymmen. Utrymmen som borde vara en självklarhet för en åldersgrupp som rätt långt satsat hela sitt liv för samhället, för sin hemstad. 
Stadsstyrelsemajoriteten har dock nonchalerat fullmäktiges beslut och därmed, som jag ser det, agerat olagligt. Och de senaste piruetterna i stadsstyrelsen är fullkomligt obegripliga. Det "sedelsystem" med olika priskategorier, som styrelseordförande Anita Westerholm  ivrigt försvarar i senaste tisdags VN, kan varken ersätta eller korrigera stadsstyrelsens tidigare beslut.
Och skulle de också eventuellt realiseras innebär de enbart en byråkratisering och ett försvårande av inte minst pensionärernas verksamhet. Stadsstyrelsen måste, enligt min uppfattning, verkställa fullmäktiges beslut. 
I sina egna beslut visar stadsstyrelsen samtidigt prov på total brist på förståelse för och kännedom om betydelsen av det viktiga förebyggande arbete pensionärsföreningarna utför. Pensionärerna är en naturlig, viktig del av och erfarenhetsresurs i samhället och föreningarnas intentioner är att skapa ett forum för aktivitet och vitalitet - för både kropp och själ. Detta ger på lång siktinbesparingar inom hälso- och sjukvård - besparingar som är ovärderliga.
Äldre kommuninvånare, ofta ensamma sådana, kan via föreningarna skapa sociala kontakter som motverkar ensamhet och oro och gynnar ett boende i det egna hemmet så länge som möjligt. Om samhällets ledning inte vill inse detta och som någon form av "kompensation" bidrar med åtminstone avgiftsfria verksamhetsutrymmen är det kanske dags att vi säger till, säger ifrån på ett sätt som den inte kan undgå att höra och se. 
Vi pensionärer representerar trots allt en stor och slagkraftig påverkargrupp i vår demokrati - Raseborg.
Trygve Lindqvist
initiativtagare till Ekenäs pensionärer r.f. år 1972

ANDRA LÄSER