Gamla affärer i Karis blir bok

Sparbanksstiftelsen ger stort bidrag till Gardberg Centers nya projekt om hantverkare och handelsidkare.

Donation. Lasse Tallqvist och Stefan Mutanen från Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo överräcker donationen till Gardberg Centers Christer Kuvaja och Agneta Sjöblom.

Föreningen Gardberg Center inleder ett lokalhistoriskt arbete med att kartlägga och dokumentera de hantverkare och handelsidkare som verkat i Karis centrum från förra sekelskiftets början, då stationssamhället började ta form, fram till modern tid.

Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo understöder projektet "Hantverkare och handelsidkare i Karis 1900–2000" med ett bidrag på 65 000 euro.

Projektet startar vid årsskiftet och beräknas pågå i tre år. Slutprodukten kommer att bli en eller möjligtvis två böcker innehållande företeckningar över företag och hantverkare samt anknytande artiklar. Under projektets gång kommer minnen och fotografier att samlas in från allmänheten.

– Det nu beviljade bidraget gör det möjligt för föreningen att anställa historiker, folklorister och etnologer för projektet och genomföra det enligt av föreningen utsatt plan och tidtabell, säger ordförande Christer Kuvaja.

Sparbanksstiftelsens styrelseordförande Stefan Mutanen säger att det handlar om ett projekt man gärna understöder.

– Vi var i styrelsen enhälliga av åsikten att det här är en bra sak. Dels finns det många intressanta historier att berätta kring temat, dels är det viktigt att det här jobbet görs nu, så länge de som känner till och kan berätta finns kvar, säger han.

ANDRA LÄSER