Självrisk på 30 euro för stödhandtag

Social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg har fastställt en självriskandel för stödhandtag som installeras hemma hos personer, exempelvis i rehabiliterande syfte.

Självriskandelen blir 30 euro. Den verkliga kostnaden är 130 euro, inklusive installation.

Processen för att få stödhandtag har tidigare konstaterats vara lång, kostsam och tidskrävande. Enligt de nya direktiven kan ett stödhandtag erhållas snabbare, vilket gör att man också kan få lämna bäddavdelningen snabbare. Det innebär i sin tur en inbesparing för staden eftersom ett dygn på bäddavdelningen kostar drygt 200 euro.

Stödhandtagen beviljas av socialhandledaren på seniorrådgivningen som också ser till att klienten faktureras för sin självrisk. I de fall klienten enligt socialvårdslagen uppfyller kriterierna för omändringsarbete i bostad beviljas en ersättning som motsvarar självriskandelen.

ANDRA LÄSER