Ny förbindelse med Europa

LNG-planerna gick i stöpet, men gasledningen mellan Finland och Estland knyter Finland till EU:s gemensamma energinät.

John-Erik Jansén
22.07.2016 06:00
Naturgasbolaget Gasum undersökte Borgå och Ingå som placeringsorter för den planerade terminalen för flytande naturgas, LNG, och stannade för Ingå. Men i början av det här året förföll planerna.
Däremot ser planerna på en naturgasledning mellan Paldiski i Estland och Ingå ut att förverkligas. För en vecka sedan beviljade EU-kommissionen 187,5 miljoner euro för projektet, det är 75 procent av totalkostnaderna som uppgår till 250 miljoner.
Ledningen innebär en strategisk förbättring av Finlands naturgasförsörjning. Nu kommer gasen från ett håll, den strömmar från Ryssland i en ledning som löper från Imatra västerut med förgreningar söderut och norrut.
Ledningen Balticconnector innebär att Finland får en alternativ leveranskälla. När förbindelsen mellan Polen och Litauen blir färdig är de baltiska länderna och Finland ihopkopplade med EU:s integrerade naturgasförsörjning, där bland annat Norge är en viktig leverantör. Det ger både leveranssäkerhet och öppnar för priskonkurrens.
EU-finansieringen kommer från en fond, CEF, som förbättrar energisäkerheten och länkar samman energinäten i medlemsländerna för att öka konkurrensen och trygga tillgången. Att Balticconector får maximalt stöd visar att förbindelsen är viktig också i EU:s perspektiv.
Näringsminister Olli Rehn, C, skriver i publikationen Baltic Rim Economy att krisen i Ukraina stärkte EU:s strävanden att skapa en gemensam gasmarknad som omfattar alla EU-länder.
I ett ekonomiskt-geografiskt perspektiv är Finland en ö som är beroende av sjöfarten. Gasledningen ger nu en fast energiförbindelse mot söder och väster. I det avseendet har ledningen både en ekonomisk och en säkerhetspolitisk dimension.
Lokalt breddas energiutbudet när en ny energiform kommer inom nära räckhåll. Om ledningen också genererar nya jobb, vilket kommundirektör Jarl Boström i Ingå hoppas, så är det bara bättre.

ANDRA LÄSER