"Se valet som en möjlighet"

Kommunalpolitiken ger väldigt mycket, säger Henrik Wickström som valdes in i fullmäktige som 18-åring.

Henrik Wickström säger att den pågående landskaps- och vårdreformen aktualiserar många frågor som berör de yngre generationerna.

Henrik Wickström drar smått på smilbanden när han hör att han får agera "nestor". Den benämningen förknippas inte i första hand med den yngsta ledamoten i ett kommunfullmäktige.

Men 22-åringen som nu har fyra fylliga år bakom sig som folkvald har säkert något att dela med sig åt unga personer som kanske fundera på att ställa upp i kommunalvalet.

– Visst är det mycket jag fått vara med om under de här åren, säger Wickström som hösten 2012 valdes in som färsk 18-åring och som också sitter med i kommunstyrelsen och bildningsnämnden.

Reform borde sporra

Henrik Wickström som hör till SFP ställer upp också i vårens kommunalval och han hoppas att fler unga gör samma sak. Han säger att framför allt den pågående landskaps- och hälsovårdsreformen aktualiserar många frågor som berör de yngre generationerna.

– Jag hoppas därför att fler unga ser en möjlighet genom att ställa upp.

Wickström poängterar att det är de yngre generationerna som ska leva längst i de strukturer som kommer att skapas inom de närmaste åren.

Har din unga ålder använts mot dig inom politiken?

– Vi var ganska många nya som valdes in i fullmäktige. Åldern spelade inte så stor roll – de flesta stod på samma streck.

– Det är ytterst få gånger jag fått höra kommentarer som riktat sig mot åldern. De enskilda gångerna har heller inte haft någon negativ inverkan.

Samtidigt säger Wickström att han fått anstränga sig lite extra för att komma in i hetluften där frågorna manglas.

Nämnder bra inkörsport

Wickström säger att politiken naturligtvis tar sin givna tid, men att den som har ett intresse för den fort lär sig både substans och procedurer. Samtidigt kan var och en själv välja fokus och också styra sin egen tidsanvändning, säger han.

I sammanhanget poängterar Wickström att nämnderna kan vara en bra inkörsport till kommunalpolitiken också för dem som inte klarar tröskeln till fullmäktige. De som ställt upp i valet har goda chanser att förhandla om platser i de olika kommunala organen, säger han.

Vad vill du säga dem som vill ställa upp som kandidat?

– Det är viktigt att du känner dig själv, att du vet vad du vill.

– Det är också viktigt att ha roligt. Du får träffa många människor. Se valet som en möjlighet.

Inte ens skräck för att uppträda inför publik behöver vara ett hinder för att ge sin in i politiken, om man får tro Wickström som också är ordförande för Svensk Ungdom i Nyland.

– Prata med någon som varit i samma situation. Jag är övertygad om att alla partiorganisationer har egna sätt att hjälpa sina kandidater.

– Ett bollplank är bra att ha. Det gäller för alla.

Själv kan Wickström förbereda sig inför ett fullmäktigemöte bland annat genom att öva sina inlägg på förhand.

Viktigt följa med valdeltagandet

Henrik Wickström tycker att dagens rösträttsålder är rätt bra, men han kan gott föreställa sig att det inom rimlig framtid uppstår en diskussion om att åldern borde sänkas.

– Kanske frågan blir mer aktuell i och med landskapsreformen.

Om och när landskapsval införs är det viktigt att följa med hur valdeltagandet utvecklas, konstaterar han och säger att han inte är kategoriskt emot en justering av rösträttsåldern.

Ifall den sänks kunde kommunalvalet vara ett bra första steg, resonerar han.

I alla händelser anser han att rösträttsåldern och valbarheten borde gå hand i hand, det vill säga att man också ska kunna ställa upp i val ifall man får rösta.

Val i april

Kommunalvalet hålls den 9 april 2017.

Tidpunkten för vårens val följer den nya kommunallagen. Valet som enligt den nuvarande tidtabellen borde ha hållits i oktober i år flyttas därmed ett halvt år framåt.

Kommunalval och riksdagsval ordnas hädanefter turvis i april med två års mellanrum, men aldrig samtidigt.