55 nya coronafall i Finland

Nästan 57 procent av alla över 16 år gamla finländare har fått minst en dos coronavaccin. Bild: Jeanette Östman/SPT

Antalet nya fall av covid-19 fortsätter att minska i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om 55 nya fall av covid-19 på måndagen. Totalt 93 281 personer har hittills bekräftats smittade av coronaviruset i Finland.

Under de senaste 14 dagarna har 1 644 fall registrerats. Det kan jämföras med 2 794 fall under den föregående tvåveckorsperioden.

Landets incidens, det vill säga antalet nya fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna, är 29,7. Under den föregående perioden var incidensen 50,4.

Incidensen är just nu högst i Egentliga Tavastlands (60,8), Helsingfors och Nylands (54,5) och Mellersta Österbottens (53,1) sjukvårdsdistrikt. Lägst är incidensen i Lapplands sjukvårdsdistrikt (1,7).

Enligt måndagens uppgifter får 61 personer vård på sjukhus, av vilka 11 personer får intensivvård.

Enligt förra veckans uppgifter har 959 personer avlidit till följd av covid-19 i Finland. Nya uppgifter kommer denna vecka.

Nästan 57 procent av alla som är över 16 år har fått minst en dos coronavaccin.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.