För lite och för långsamt

Alla kan på goda grunder säga att Europas kontroll av bankernas skumraskaffärer har varit bristfällig och illa fungerande.

En stor del av det här mandatet i Europaparlamentet har färgats av Panama Papers, Paradise Papers och nu senast av uppgifterna om det ryska penningtvätteriet Trojka. Alla kan på goda grunder säga att Europas kontroll av bankernas skumraskaffärer har varit bristfällig och illa fungerande.
ANDRA LÄSER