Attendo erbjuder Raseborg andra våningen i Villa Pentby

Attendo vill förstärka sitt samarbete med Raseborgs stad i Villa Pentby i Karis. Vårdföretaget erbjuder staden att ta över boendets andra våning.

Attendo erbjuder överraskande Raseborgs stad möjlighet att ta över andra våningen i Villa Pentby i Karis.
18.03.2021 17:00 UPPDATERAD 18.03.2021 17:11
Vårdföretaget Attendo erbjuder staden Raseborg samarbete kring Villa Pentby. Staden ges möjlighet att ta över boendets andra våning och själv producera vården där. Erbjudandet omfattar också möjlighet att köpa mat- och städtjänster. Staden skulle också få använda gemensamma utrymmen i fastigheten.
– Genom ett tätare samarbete med staden vill vi säkra att de som bor i Villa Pentby inte ska behöva flytta. Dessutom skulle ett samarbete ge både beställaren och tjänsteproducenten möjlighet till ett djupare samarbete för att utveckla vårdkvaliteten då bägge parter kan lära sig av varandra och den andras sätt att arbeta, säger Attendos regiondirektör Simo Saaranen i ett pressmeddelade.
Bakgrunden till Attendos anbud är att regionförvaltningsverket i Södra Finland i början av mars gav Attendo ett ultimatum. Per den 15 mars, det vill säga i måndags, skulle företaget utöka sin personal med sex vårdare. Vid utgången av april ska de nya vårdarna i huvudsak vara fast anställda.

ANDRA LÄSER