Principer för skoltransporter uppdaterades

Raseborgs bildningsnämnd har uppdaterat stadens principer för beviljande och ordnande av förskole- och skoltransporter.

I lagen om grundläggande utbildning slås bland annat fast att en elev i grundläggande utbildning som har längre än fem kilometer till skolan har rätt till fri transport. Den kan ordnas på olika sätt.

I det stora hela följer de nya principerna de gamla från september 2017. Nytt är att skolresans längd ska mätas med ett nytt program, Reitti gis. Vid behov jämför man med Google maps.

Nytt är också att vårdnadshavare faktureras 20 euro för anskaffande av nytt busskort ifall barnet tappar eller har sönder sitt busskort.

De uppdaterade principerna för skoltransporter träder i kraft den 1 april. De finns att ladda ner som en pdf bland bildningsnämndens protokoll och föredragningslistor på stadens hemsida (hittas under fliken beslutsfattande).

ANDRA LÄSER