Större tillställningar snart möjliga vid Svartå slott

Slottskrogen vid Svartå slott har välkomnat gäster i 30 år. Nu behövs större utrymmen för att möta dagens behov.

Belåtna. Filip och Christine Linder är mycket tacksamma för all hjälp gällande finansiering och planering.
Sofia Westerholm
07.07.2016 09:00
Slottskrogen har i dag kapacitet att ta emot omkring 60 gäster samtidigt. Alltsedan Christine och Filip Linder tog över stället för sju år sedan, har de sett ett växande behov av större utrymmen.
– I nuläget måste vi ordna större tillställningar i tält då våra utrymmen är för knappa. För fyra år sedan insåg vi slutligen att vi är i behov av att utvidga krogen, säger Filip Linder.

Samarbete möjliggjorde projekt

Finansieringsfrågor gjorde att planeringsprocessen drog ut på tiden.
I fjol somras fick projektet slutligen klartecken då NTM-centralen beviljade dem ett understöd på 200 000 euro.
– Vi är så tacksamma för bidraget och för all hjälp av våra samarbetspartner Novago, Museiverket och Byggnadstillsynsverkat vid Raseborgs stad. Utan dem hade detta aldrig gått, säger Christine Linder.

Ny paviljong samt förnyad restaurang

Byggnadsarbetet startar i mitten av augusti.
En ny paviljong på 150 kvadratmeter ska byggas och den nuvarande restaurangen ska göras mer passande för större grupper och tillställningar.
– Nu måste vi fort få undan morgonmålet så att man kan börja förbereda lunchen. Då utvidgningen är klar kommer vi ha tre salar och kan ta emot fler grupper samtidigt, säger Christine Linder.

Privata investerare behövs

Raseborgs stadsdirektör Tom Simola är glad att privatpersoner vågar investera.
– Den gamla tankemodellen att staden kan rädda landsbygden fungerar tyvärr inte mer. Det är livsviktigt för Raseborg att det finns kapacitet till inkvartering och att ordna evenemang. Privata aktörer är mycket betydelsefulla, säger Simola.

Stämningen garanteras kvarstå

Filip Linder understryker tydligt att förnyelsen inte kommer att leda till att stämningen i byggnaden kommer ändras.
– Jag har sett skräckexempel där gamla byggnader förstörts i samband med renoveringar men garanterar att det inte kommer ske här.
Han tillägger att ett syfte med projektet klart är att göra bättre vinst. Det är ändå inte den egna vinsten han syftar på.
– Vi strävar klart efter så god vinst som möjligt men då för att kunna hålla Svartå vid liv och se till att stället inte faller i den Törnrosasömn det låg för 30 år sedan.

ANDRA LÄSER