Ta ungas problem på allvar

Rektorernas skrivelse om ungas mående är ett rop på hjälp. Raseborg måste ingripa i ett tidigt skede. Annars finns risk för marginalisering och utslagning.

Den här hösten har ungas mående diskuterats aktivt. Det finns en grupp unga som mår verkligt dåligt och redan som minderåriga marginaliserats och slagits ut från samhället.

ANDRA LÄSER