54 flyktingbarn blev väl mottagna i Ingå: "Jag kommer tillbaka när jag har bildat familj"

Gillar Ingå. Badal Hassan jobbar som handledare på Ingahemmet, som nu stänger efter tre lyckade år. Han har uppskattat Ingås rena natur. Bild: Benjamin Lundin

Det yngsta ensamkommande flyktingbarn som kom till Ingå vintern 2015-2016 var bara sex år gammalt. På Ingahemmet fick barnen och ungdomarna en nystart. Nu har familjegrupphemmet fullgjort sitt syfte och i november stängs dörrarna.

Korridorerna i Ingahemmet är tomma. Rummen som en gång inhyste seniorer, och som de senaste tre åren har bebotts av ensamkommande minderåriga flyktingar, står nu tomma och anonyma.

I november flyttar de sista ungdomarna ut. En kort men intensiv era i Ingås historia går mot sitt slut.

"Stolt över Ingå och Ingåborna"

Det var hösten 2015 som den stora flyktingvågen nådde Europa. Ingå kommun reagerade snabbt och inrättade en mottagning för ensamkommande flyktingbarn i det tidigare äldreboendet Ingahemmet. För verksamheten ansvarade Röda Korset.

Totalt fick 54 ungdomar och barn en nystart i Ingå.

– Trots att Ingå inte är en stor kommun inrättade kommunen en mottagning, vilket inte är en liten sak. Det är också verkligt fint att se hur varmt ortsborna tog emot barnen och ungdomarna. Det var aldrig svårt att hitta faddrar här, vilket har varit fallet på andra orter. Jag är stolt över Ingå och Ingåborna, säger Evelyn Soer, som är biträdande chef vid Röda Korset i Ingå.

Hon berömmer speciellt skolorna och ungdomssektorn i Ingå.

– Servicen har varit extremt fin och det har funnits förståelse för de ungas behov, säger Soer.

Utan mamma, utan pappa

Det yngsta ensamkommande flyktingbarn som kom till Ingå var bara sex år.

– Tänk att komma till ett nytt land och inte förstå ett ord. Utan mamma, utan pappa. Det är lätt att tycka synd om en person i den situationen, men de behövde inte vår ömkan, utan vår sympati och empati. Att tycka synd om någon är att se på personen von oben.

Det säger bildningschef Merja Olkinuora, som ansvarar för integrationsfrågor i Ingå. Hon berömmer Röda Korsets insats för barnen och ungdomarna.

– Samarbetet med Röda Korset har fungerat jättebra. Det har varit lätt att få kontakt med dem och de har gjort allt som står i deras makt för att ungdomarna ska få det så bra som möjligt. De har varit väldigt engagerade i deras skola och fritid.

Olkinuora säger att flyktingarna har varit en frisk fläkt i Ingå. Att det plötsligt flyttade in en grupp ungdomar i byn ställde inte till med några problem, framhåller hon.

– Det fungerade väldigt smidigt. Visst var det någon som rökte, visst var det någon som blev kär i någon – men sådana är ungdomar. Mest märktes de nya Ingåborna genom att Unccans biljardköer växte och att det blev mer trångt på kommunens gym. Att det var de enda sakerna man reagerade på säger något om hur bra allt har gått.

"Kommer att återvända"

Att Ingahemmet stänger är ett led i en nationell utveckling. Ett efter ett har mottagningar, stödboenden och familjegrupphem stängt i takt med att den stridaste flyktingströmmen har sinat. För Badal Hassan, som jobbar som handledare vid Ingahemmet, börjar det nästan gå på rutin. Det här är den fjärde enheten har jobbat vid som nu lägger lapp på luckan.

Hassan har trivts bra i Ingå.

– Jag kommer ursprungligen från Esbo och har i alla år kört förbi Ingå på stamväg 51, utan att veta vilken fin plats Ingå är. Det jag har uppskattat mest med tiden här är den rena naturen. Fastän Ingahemmet nu stänger är det alldeles säkert att jag kommer att återvända till min favoritbadstrand här i Ingå nästa sommar.

Han är inte ensam om att ha fattat tycke för regionen. Också ungdomarna har trivts i Ingå. De få som bor kvar på Ingahemmet vill ogärna ställa upp på en intervju, ens anonymt, eftersom de är oroliga för att synas i medierna. Men Evelyn Soer berättar att flera av dem har fått starka band till Västnyland och valt att stanna här.

– En ung man konstaterade att Ingå är en bra plats att låta sina barn växa upp i. Han sade att han kommer tillbaka hit när han har bildat familj.

Mer läsning