Raseborg behöver två undervisningschefer igen

Bildningsnämndens svenska och finska sektioner möttes i går. Bägge hade utbildningens förvaltningsmodell på agendan och föreslår att staden återgår till en modell med två undervisningschefer.

Bildningsdirektör Robert Nyman säger att stadsfullmäktiges beslut om att avstå från skolstängningar bland annat innebär att bildningssektorn inte kommer verkställa uppsägningar i enlighet med samarbetsförfarandet från april 2016.
Johanna Lemström
12.01.2018 11:06 UPPDATERAD 12.01.2018 11:12
Bildningsnämndens svenskspråkiga och finskspråkiga sektioner föreslår att bildningsorganisationen ändras från den 1 augusti i år.
Sektionerna föreslår att avdelningen utbildning delas upp i två separata avdelningar, en svensk- och en finskspråkig avdelning enligt den modell som var i kraft fram till den 1 juni 2017.
De nya avdelningarna ska ledas av var sin undervisningschef. I den nya organisationen ersätter undervisningscheferna varandra under semestrar och andra ledigheter.
Rekryteringen av en undervisningschef för den svenskspråkiga utbildningen kan inledas efter att stadsfullmäktige fattat beslut om organisationsförändringen.
– Förhoppningsvis behandlar fullmäktige frågan redan i februari, säger Raseborgs bildningsdirektör Robert Nyman.
Men först landar ärendet hos bildningsnämnden. Nämnden möts tisdag nästa vecka.

Kvalitativ utveckling

Att igen ha två undervisningschefer blev aktuellt i och med stadsfullmäktiges beslut i november i fjol om att avstå från skolstängningar och återta sitt beslut från juni 2016 då fullmäktige beslöt om skolnedläggningar.
– Det var ett tydligt beslut för att servicestrukturen ska bestå som den är i dag. Nu ska vi satsa på kvalitativ utveckling, säger Nyman.
En annan följd av stadsfullmäktiges beslut är att samarbetsförfarandet från april 2016 inte verkställs. Resultatet från samarbetsförhandlingarna var att bildningssektorns personal skulle minska med åtta personer inom den grundläggande utbildningen och ett årsverke inom administrationen, vilket alltså inte nu sker.

ANDRA LÄSER