Invånarna utgör stor potential i miljöarbetet

Ruslan Gunko visar i sin avhandling att närmiljön har stor betydelse för invånarnas livskvalitet. Han säger att det lönar sig att engagera människorna i frågor som berör miljön.

Ruslan Gunko hoppas han kan fortsätta att forska. "Jag vet att det är hårt och krävande, men jag har fullt av idéer i mitt huvud", säger han.
03.02.2023 06:01 UPPDATERAD 03.02.2023 09:15
Invånarna känner rätt bra till hur naturen i deras näromgivning mår och samtidigt har miljöns tillstånd stor betydelse för deras välbefinnande. Det här visar Ruslan Gunko i sin doktorsavhandling som han försvarade i december.
– Människorna är nöjdare med sin livskvalitet om de känner att miljön i deras näromgivning är god, säger Gunko.
Han preciserar att den här psykologiska effekten dock inte kunde noteras hos personer som hade stora ekonomiska problem. Men samtidigt visar resultaten att den lokala naturen också kan fungera som en buffert mot stress som förorsakas av globala problem, såsom coronapandemin.

ANDRA LÄSER