Raseborg upphandlar skol- och daghemsfotograferingar

Skolstarten på hösten är synonym med skolfotografering. Också barnen inom småbarnspedagogiken erbjuds fotografering. Nu ska Raseborg upphandla skol- och daghemsfotograferingar för perioden augusti 2022 till sista juli 2024, jämte ett optionsår.

Raseborgs avtal med Kuvaverkko, Frendikuva och Seppälän koulukuvat går ut strax innan höstterminen börjar. Därför ska skol- och daghemsfotograferingarna nu upphandlas.
Bildningsnämnden i Raseborg har beslutat upphandla skol- och daghemsfotograferingarna från hösten 2022. Perioden man upphandlar för sträcker sig till den 31 juli 2024 med ett optionsår.
ANDRA LÄSER