Föräldrar ordnar skolstrejk

Kring 100 elever stannar hemma från skolan i dag som en protest mot att kommunen inte vill diskutera Päivärinteen koulus framtid.

Protesterar. Pia Virta och Johanna Rusanen-Kartano med hunden Carlos opponerar sig mot att all undervisning i Sjundeå koncentreras till kommuncentrum.
Mira Strandberg
15.03.2017 11:05
Ett femtiotal av barnen befinner sig under dagen på skolgården vid Päivärinteen koulu, där frivilliga föräldrar övervakar, grillar korv och annars deltar i protesten. Kommunalvalskandidater från åtminstone tre partier, enstaka tjänstemän och namnstarka Sjundeåbor är med för att driva Päivärinnefrågan vidare.
– Det här är ju det verkliga Sjundeå. Skolan vid Sjundeå station är inte det verkliga Sjundeå. Det här landskapet är varför folk flyttar till Sjundeå, inte tätorten som är dåligt planerad, säger Pami Karvonen, kantor i Sjundeå finska församling och ledamot i sittande kommunfullmäktige som inte ställer upp för omval.
Karvonen ser Päivärinteen koulu som en symbol för hela Sjundeås framtid.
– Vi måste ta ut mera ur vårt landskap och det som gör oss unika. Det är en marknadsföringstrumf. Om Sjundeå bara erbjuder samma storskolor som Helsingfors och Esbo, varför skulle folk då vilja flytta hit?

Vill ha öppen diskussion

Sopranen Johanna Rusanen-Kartanos son går i Päivärinteen koulu, vars elever nu är utlokaliserade i bland annat Sjundeå svenska skola.
– Nästan dagligen önskar han att han skulle få komma tillbaka till den här underbara skolan. Skolmiljön var en stor delorsak till att vi flyttade till Sjundeå. Här betonas helt andra värden än i stora skolor, säger hon.
– Päivärinteen koulu är det bästa som kan hända våra barn i skolvärlden. Andan i skolan är mycket bra och lärarna sprudlar av iver för sitt jobb, säger Pia Virta, som har barn i skolan.
Föräldrarna hoppas att protesten ska väcka beslutsfattarna och öppna en diskussion om alternativen.
– Vi vill inte att skolan ska stängas utan att man på riktigt räknar noga vad det skulle kosta att få en ersättande skola hit till samma tomt, säger Virta.
– Det har inte diskuterats alls om frågan egentligen, säger Karvonen.
Det samma säger Heikki Leikola, som ogillar att stora principiella beslut göms i den kommunala beslutsgången.
– Det känns som att sittande fullmäktige, som snart ska sluta, har bråttom att fatta ett beslut. Det är inte bra för demokratin att stora strategiska beslut göms på sidan tolv i någon rapport, säger han.

Päivärinne faller för investeringstrycket

Han syftar på den utredning över Sjundeås behov av skolutrymmen i framtiden och en punkt om att åtgärda problemen med inomhusluft i Päivärinteen koulu som bildningsnämnden i Sjundeå behandlar i kväll.
I beredningen föreslås att Päivärinteen koulu inte renoveras utan att eleverna inkorporeras i Aleksis Kiven koulu. Orsaken är främst ekonomisk.
– Kommunens investeringsbehov under de närmaste åren är mycket stort. För att investeringarna ska gå att genomföra är det skäl att överväga om man kan minska investeringskostnaderna genom att koncentrera verksamheten. Att koncentrera den finskspråkiga grundundervisningen i kommuncentrum, på samma sätt som den svenska grundundervisningen, har stigit fram som en central åtgärd att göra det, säger bildningschef Jukka Pietinen.
– Bildningssektorn har hamnat i en mycket svår situation. Alla tre skolor har problem med inomhusluften. Dessutom har problem med inomhusluften konstaterats i Toukola, som är den till barnmängden största dagvårdsenheten i Sjundeå.

Svenska skolan sämre än väntat

De elever från Päivärinteen koulu som nu är inhysta i Sjundeå svenska skola ska sannolikt flyttas till liknande elementskolor som eleverna från Aleksis Kiven koulu. Ursprunligen var planen att eleverna skulle vara i svenska skolan ännu nästa läsår men nya problem med inomhusluften i Sjundeå svenska skola har gjort det omöjligt.
– Eftersom Sjundeå svenska skolas fastighet har visat sig vara i sämre skick än vi trott kan man inte reparera den utan att flytta undervisning till ersättande lokaler. Det är mer ändamålsenligt att skaffa ersättande utrymmen för eleverna i Päivärinteen koulu än att eleverna fortsätter i svenska skolan och svenska skolans verksamhet delas på två fastigheter, säger Pietinen.

ANDRA LÄSER