De lär ut hebreiska via Skype

Ett brinnande intresse för det hebreiska språket och Israel ledde till att Hanna Nylund och Daniela Persin började ordna språkkurser i hebreiska via Skype. Tillsammans drar de lektioner flera gånger i veckan för såväl finskspråkiga som svenskspråkiga under namnet Hebreiska med Daniela & Hanna.

Kursledare. Daniela Persin och Hanna Nylund lär ut hebreiska via Skype.
05.10.2017 08:00
Pojobon Hanna Nylund har under årens lopp studerat många olika ämnen och jobbat på olika håll, men det var för 13 år sedan som hon fick upp ögonen för Israel och hebreiska. Då besökte hon Israel för första gången och blev genast förälskad i landet.
– Jag åkte tillbaka och gick i bibelskola och tog kurser i hebreiska efter det. Intresset växte hela tiden och jag började studera semitiska språk i Sverige. Det har alltid varit en dröm för mig att jobba som lärare och undervisa i hebreiska, säger Nylund.
Daniela Persin, som är ekonom till yrket, har flyttat runt en hel del, men har under en stor del av sitt liv bott i Virkby. Under sin studietid reste hon till Israel för första gången. Landet blev senare hennes hem under en period och då studerade hon språket vid Hebreiska universitetet i Jerusalem.
– Intresset för hebreiska har länge funnits där. Jag fick en kassett och bok med hebreiska folksånger av mina föräldrar då jag var sex år gammal och då började jag snappa upp några ord, säger Persin.
Nylund och Persin kände till varandra sedan tidigare, men det var i fjol somras som de träffades på en födelsedagsfest och lärde känna varandra närmare.
– Vi satt mitt emot varandra och vi märkte hur mycket vi hade gemensamt. Vi hade båda funderat på att starta en firma för att ordna kurser i hebreiska, säger Persin.
Sagt och gjort, Nylund grundade ett företag för ungefär ett år sedan och nu lär de ut hebreiska i olika grupper några dagar i veckan.

Kurs var som helst

För både Nylund och Persin handlade intresset för hebreiska delvis om att de ville lära känna det lokala språket i Israel.
– Jag har också gått kurser där vi studerat bibelhebreiska. I våra kurser fokuserar vi främst på modern hebreiska, men om intresse finns kan vi lära ut mer bibelhebreiska också, säger Nylund.
Nylund har tidigare ordnat kurser i hebreiska på Medborgarinstitutet i Raseborg och på Arbis i Åbo. Hebreiska med Daniela och Hanna skiljer sig från de tidigare kurserna eftersom lektionerna går via videofunktionen Skype.
– Det finns inte många kurser i hebreiska som man kan gå via Skype. Det är bekvämt och modernt och lämpligt då man kan gå kurserna var som helst. En klar efterfrågan finns och vi har kursdeltagare utspridda över hela Finland och Sverige, säger Persin.
Varje grupp har en timmes lektion per vecka. Oftast är lektionerna på kvällen. Grupperna består av 7-8 personer som får lyssna på Nylund eller Persin som lär ut språket. De gör övningar, diskuterar och läser. Alla deltagare får sedan en läxa som ska vara gjord till nästa gång.
– De är alltid ivriga med läxorna. De frågar oftast efter läxorna och vill gärna få många översättningsmeningar. Det är superroligt att se att de är så motiverade, säger Persin.
Något som gör kurserna unika är att alla kursdeltagare får ett studiepar som de jobbar med. De stödjer varandra och på så sätt kan lärandet bli ännu roligare.
– De träffas via Skype eller ansikte mot ansikte om de har möjlighet och övar. De lär sig väldigt mycket under kurserna och vi fokuserar på diskussion. Jag skulle säga att vi pratar mer än vad man gör på andra kurser och det är bra, säger Nylund.

Fokus på diskussion

Som en del av kurspaketet ordnas också en regionalträff där alla får träffas utanför skärmen. Då får de öva på talet i praktiken och Nylund och Persin bjuder in israeler som de får prata med.
– Det här är en rolig grej som gör att de får testa på att använda sitt tal i vardagliga situationer. Vi uppmanar alla att våga prata och testa sig fram, säger Nylund.
De erbjuder dessutom möjligheten för kursdeltagarna att följa med dem på resa till Israel varje vår. I våras tog två kursdeltagare tillfället i akt och besökte Israel tillsammans med Nylund och Persin.
– De sade att de aldrig hade åkt till Israel om de inte fått frågan av oss, säger Persin.
I Israel fick kursdeltagarna uppgifter som att exempelvis gå och köpa glass i butiken på hebreiska.
– Det är viktigt att sänka tröskeln och bara börja använda sin hebreiska. På så sätt utvecklar man sitt språk, säger Nylund.

Det ser ut som hebreiska

Under kursen använder de sig av boken Ivrit min ha Hatchala, Hebreiska från början, som används i Ulpan, en hebreisk språkskola i Israel. Boken innehåller både texter och övningar.
– Det blir lättare att läsa vidare i exempelvis Israel eftersom de använder samma bok där. Genom att berätta var i boken man befinner sig kan man ta reda på vilken språknivå man ligger på, säger Nylund.
Hanna Nylund och Daniela Persin njuter av att ordna kurserna i hebreiska. De tycker det hebreiska språket är ett av de vackraste som finns.
– Det ger oss stor glädje att vi får hålla på med det. Vi vill båda fortsätta sprida språket och kurserna ger oss möjligheten att vara i kontakt med det hebreiska språket varje dag, säger Persin.
Det hebreiska språket kan verka skrämmande eftersom det är helt olikt svenskan. Alfabetet är inte detsamma och man läser på ett annorlunda sätt.
– Man börjar i princip läsa en bok på hebreiska från bakpärmen och till skillnad från svenskan läser man från höger till vänster, säger Nylund.
Enligt Nylund och Persin är den moderna hebreiskan i själva verket inte så svår eftersom språket bygger på ett ordrotssystem.
– Hebreiskan tillhör en annan språkfamilj än svenskan, men bara man nollar hjärnan, har rätt inställning och är motiverad så går lärandet smidigt, säger Persin.
De hoppas båda två på flera deltagare och uppmanar alla att delta om man ens är lite intresserad. De poängterar att kurserna passar vem som helst.
– Alla känner till uttrycket det ser ut som hebreiska, men i Israel används samma uttryck men man byter ut det sista ordet mot kinesiska. Hebreiskan kan alltså se svår ut, men var inte rädd. Det är väldigt intressant och framför allt roligt, säger Nylund.

ANDRA LÄSER