Platspusslet lades utan problem

Nya fullmäktige fick en viktig uppgift att bita i under sitt första möte i tisdags. Efter en lång tids förhandlande var det dags att bestämma vem som sitter i vilka förtroendeorgan.

Nya krafter. Yrjö Sahlstedt, Urpo Hyttinen, Kirsi Nylund, Theo Sjöblom, Björn Peltonen, Christian Mattson och Jaana Pulkkinen har alla sitt eget ansvarsområde inkommande fyra år.
07.06.2017 09:12 UPPDATERAD 07.06.2017 13:23
Det nya - och också rejält förnyade - fullmäktige började sitt första möte en timme tidigare än vanligen.
På föredragningslistan fanns ärenden som härrörde sig till föregående period, som personalberättelsen, bokslutet för 2016 samt revisionsnämndens utvärderingsberättelse. Men det nya fullmäktige fick också staka ut riktlinjerna för kommande period, då platserna i stadens nämnder samt övriga förtroendeorgan delades upp. De större partierna hade redan i ett tidigare skede förhandlat om de viktigaste posterna sinsemellan, men i tisdags spikades samtliga ledamöter och deras suppleanter.

Könskvoteringen krävande

En utmaning för samtliga partier har varit att fylla könskvoteringen i nämnder och styrelser. Det var också den här biten som gjorde att man under mötets gång en gång höll en förhandlingspaus för att få fördelningen rätt i centralvalnämnden. Platserna i de övriga nämnderna kunde slås fast med några smärre justeringar.

Tunga poster klara

De viktigaste posterna som ordförande och vice- ordförandeskapen var uppgjorda i förväg och kunde klubbas av utan diskussion.
Stadsfullmäktige leds av Jouko Kavander (SDP) med Barbro Wikberg (SFP) som första vice ordförande och Ulf Lindström (SDP) som andra vice ordförande. Stadsstyrelsen leds i två år av erfarne Sture Söderholm (SFP) varefter partiets röstmagnet Torbjörn Ekholm, som dock själv inte närvarade under det första fullmäktigemötet. SDP:s Jorma Nousiainen blir styrelsens vice ordförande. Övriga ordinarie medlemmar i styrelsen är från SFP Helena Lesch-Saarinen och från SDP Aila Pääkkö samt Bernt Förström, som inte heller närvarande under mötet. Birgitta Gran representerar Vänsterförbundet, Pirkko Heinänen Samlingspartiet och Eero Koli det tekniska valförbundet mellan Sannfinländarna, de obundna och Finlands kommunistiska parti.

Nämnderna fick sina ordförande

Inte heller utnämningen av nämndernas ordförande vållade någon dramatik i salen. SFP leder fyra nämnder. Yrjö Sahlstedt blir ordförande i revisionsnämnden, Theo Sjöblom i bildningsnämnden, Björn Peltonen i miljönämnden och Kalle Niemi i nämnden för Sydspetsens miljöhälsa. Med undantag av grundtrygghetsnämnden vars ordförande VF:s Urpo Hyttinen är, fick SDP ta rodret i de resterande nämnderna. Jarkko Immonen leder tekniska nämnden, Jaana Pulkkinen nämnden för kultur- och medborgarverksamhet och Keijo Larila centralvalnämnden. SFP:s Christian Mattsson för ordet i bildningsnämndens svenska sektion, Kirsi Nylund (SDP) i finska sektionen.
Dessutom tillsattes representanter i ett antal andra organ, exempelvis styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och nämndemän till Västra Nylands tingsrätt. Fullmäktige kommer som tidigare att sammanträda andra tisdagen i månaden då det finns ärenden att behandla och sammanträder nästa gång i september.

ANDRA LÄSER