Barnskyddet oroar i rapport

Christoffer Holm
14.12.2016 11:00
I fjol gjorde Hangö stad för första gången upp en egen välfärdsberättelse. Nu har rapporten uppdaterats för 2016 och godkänts av stadsfullmäktige. Välfärdsberättelsen analyserar det aktuella läget och ska fungera som ett redskap för att alla sektorer inom staden ska förbättra invånarnas välbefinnande och hälsa. Berättelsen innehåller även en plan för att åtgärda problem.
På stadsfullmäktiges möte i tisdags oroade rapporten ledamöterna och förbättringar önskades under 2017, bland annat en koordinator för välfärden. Rapporten granskar bland annat arbetslöshet, hälsa, barnskydd, äldrevård och socialvård. För Hangös del jämförs siffrorna med Raseborg, Lojo och Ingå samt hela landets genomsnitt.
Hangö sticker ut på flera punkter, särskilt inom barnskyddet och ungas hälsa. Siffrorna för barn som måste placeras utanför hemmet är mycket oroande och bland annat vårddygnen för barn inom psykiatrisk institutionsvård är fyra gånger högre per 1 000 invånare än i jämförelsevis Raseborg. För äldrevården är siffrorna positivare.

ANDRA LÄSER