Var dig själv, Janne Grönroos

Mitt råd till Janne: mungiporna uppåt, var dig själv som den positiva glada person du är. Personer med mungiporna neråt ser vi tillräckligt av i finländsk tv.

Den 27.11 sändes årets sista program Efter nio, med glimtar från årets program.
I ett av inslagen hade Janne Grönroos/redaktionen fått respons från en finskspråkig lyssnare, som ser på Efter nio, eftersom personen är intresserad av och vill höra och lära sig mera svenska, men tycker det är svårt att förstå Jannes tal.
Då inbjuds en finskspråkig talterapeut, som anser problemet är att Janne har mungiporna uppåt, det vill säga ser glad ut! Dessutom skall Janne artikulera olika finska ord med diftonger. Varför?
Den finskspråkiga lyssnaren förstod ju inte Jannes svenska, men Janne skulle öva sitt finskspråkiga uttal. Varför?
Detta inslag sändes första gången 29.3 och jag reagerade redan då genom att skriva till Unni Malmgren, tv- och radiochef vid Svenska Yle.
Varför en finskspråkig talterapeut? Som svar fick jag "att det inte alltid finns en lämplig gäst som talar svenska." Svenskspråkiga talterapeuter finns det säkert, så den förklaringen sväljer jag inte.
I alla yrkesgrupper ni har som gäster finns säkert finlandssvenskar eller finskspråkiga som gärna talar svenska.
På min fråga, varför Efter nio alltid i varje program har en gäst, ibland två, som talar finska, är svaret: ”I regel siktar redaktionen på att ha en finsk gäst …” Varför?
Vem i redaktionen anser att ni skall ha en finsktalande gäst med i varje program?
De finskspråkiga som ser på Efter nio, Strömsö och Daniel Olin till exempel gör det för att de är intresserade av och vill förbättra sin svenska.
Så vilken är er målgrupp i Efter nio?
Ibland är det två gäster som talar finska, så av den svenska sändningstiden, 60 minuter går halva tiden på finska.
Vi har inte så många program på finlandssvenska, så man förväntar sig att få höra sitt modersmål i de program som ännu är det.
Som finlandssvensk vill jag ha lite valuta för Rundradioskatten, 163 euro.
Mitt råd till Janne: mungiporna uppåt, var dig själv som den positiva glada person du är. Personer med mungiporna neråt ser vi tillräckligt av i finländsk tv.

Clara Kämpe

Evitskog

ANDRA LÄSER