Ledare: Motion ger ork i vardagen

Raseborgs ishall har i tio års tid haft ekonomiska problem. Staden har stött hallen men med tanke på framtiden behövs nya lösningar. Staden ska satsa på motionsanläggningar som gynnar en stor del av befolkningen.

LedareMarina Holmbergmarina.holmberg@vastranyland.fi
27.10.2022 20:00 UPPDATERAD 27.10.2022 20:57
Den statliga rekommendationen är att alla barn och unga i åldern 7–17 år ska röra på sig mångsidigt och med ansträngande fysisk aktivitet minst 60 minuter per dag. Största delen bör ha pulshöjande karaktär. Det är viktigt att barnen och ungdomarna rör på sig mångsidigt, så att de utvecklar olika rörelsefärdigheter. Rörligheten behöver också beaktas. 
Den fysiska aktiviteten kan bestå av flera kortare stunder av olika aktiviteter. Statens målsättning är att alla barn och unga ska ha möjlighet att på lika villkor ha olika aktiviteter. 
Varje år görs de så kallade Move-mätningar som mäter den fysiska funktionsförmågan hos elever i årskurs 5 och 8. Årets mätningsresultat har ännu inte publicerats men fjolårets resultat visar att hos omkring 40 procent av eleverna i årskurs 5 och 8 är den fysiska funktionsförmågan på en nivå som kan göra det svårare att orka i vardagen. Särskilt har bålens muskelkondition försvagats jämfört med året innan.