Här är företaget som ska förstora Ingå småbåtshamn – byggde också Östersjöport i Hangö

Företaget Ingå båthamnar, som sköter småbåtshamnen i Ingå, har ingått ett intentionsavtal om hamnförstoringen som är tänkt att starta i höst. 

Så här ska Ingå småbåtshamn se ut efter att förstoringen är klar. Om allt går enligt planerna påbörjas arbetet i september. 
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
17.01.2023 09:17 UPPDATERAD 17.01.2023 16:15
Om den pågående aktieemissionen i Ingå småbåtshamn lyckas tillräckligt väl ska förstoringen av hamnen inledas i september. Hamnen ska förstoras med 270 platser och skyddas med flytande vågbrytare. Pontonbryggorna och vågbrytarna ska förankras med betongvikter och kättingar, och bryggorna ska även förses med el- och vattenposter och belysning. 

ANDRA LÄSER