522 nya coronafall – just nu får 97 sjukhusvård

Incidensen är högst i Vasa sjukvårdsdistrikt och i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Bild: Jeanette Östman/SPT

Nästan hundra personer vårdas på sjukhus på grund av covid-19. Av dem får 29 personer intensivvård.

Institutet för hälsa och välfärd registrerade 522 nya coronafall på onsdagen. Totalt 134 827 fall av corona har konstaterats i Finland sedan pandemins början.

Incidensen, alltså antalet smittfall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna, är 126. Motsvarande siffra för de föregående två veckorna var 155.

Incidensen är högst i Vasa sjukvårdsdistrikt, 203. I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är incidensen nästan lika hög, 196.

I Egentliga Finland är incidensen 170 och i Mellersta Österbotten 74.

Åland har landets lägsta incidens, knappt 17.

Sammanlagt får 97 coronapatienter sjukhusvård. Av dem får 29 personer intensivvård, vilket är en ökning på en person jämfört med tisdagen.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Från och med den 28 juni rapporterar institutet de dödsfall som kommit in via registret över smittsamma sjukdomar. Tidigare byggde siffrorna på rapporter från sjukvårdsdistrikten.