Ny väg ersätter Pedersavtag

Infarten till trädgårdsförsäljningen vid Peders invid stamväg 51 ska stängas för personbilar. Trafiken ska ledas in via en ny väg från Abrasbacken.

Trädgårdsförsäljningen vid stamväg 51 ska få en ny infart.

Den nya vägen är under konstruktion och innebär att man i framtiden ska köra in till Peders gård via Abrasbackavägen.

– Avtaget från Peders till stamvägen är jättefarligt när man ska köra ut därifrån och vända mot Kyrkslätt. Det är livlig trafik och höga hastigheter, säger Corinna Tammenmaa (SFP), ordförande för byggnads- och miljönämnden som behandlade bygglovsansökningar för Pedersområdet i veckan.

I framtiden är det meningen att avtaget till Pedersgränd bara ska användas för jord- och skogsbrukssyfte, främst så att markägaren kommer till sina ägor söder om stamvägen.

Nämnden beviljade avgörande som gäller planeringsbehov och undantagstillstånd för ett försäljningsstånd för ekologiska produkter på 4 000 kvadratmeter. Lovet beviljades i efterskott och förutsätter att ståndet flyttas närmare Peders gård och att trafiken leds till försäljningsplatsen via Abrasbacken.

I beslutet från byggnads- och miljönämnden står uttryckligen att trädgårdsföretaget ska ändra köranvisningarna på sin webbplats och i sin övriga marknadsföring, så att trafiken leds in till området via Abrasbacken. Den nya väganslutningen ska byggas klart innan det nya försäljningsståndet tas i bruk.

Flyttningsförslaget gillas inte av Kalle Weckström som driver trädgårdsförsäljningen.

– Det är klart det påverkar verksamheten, då ser ju ingen försäljningsståndet. Det är redan nu svårt att få folk att stanna och det är många som bara kör förbi.

Byggnads- och miljönämnden beviljade också avgörande som gäller planeringsbehov för att ändra användningsändamålet för övre delen i en av byggnaderna på Peders från hölager till bilverkstad. Ett trä- och flislager får göras om till båtverkstad och en ridplan får ändras till plan för upplagring. Häststallet och manegen på Peders, där det inte har funnits någon ridverksamhet eller hästar på några år, får göras om till en ekonomibyggnad.

ANDRA LÄSER