"HUS spelar med falska kort"

Ingås kommunstyrelseordförande Henrik Wickström är orolig för att Ingå kommer stå utan ambulans nattetid. Men HUS sektionschef för den prehospitala akutvården Markku Kuisma säger att det handlar om att omfördela timresurser.

Ingås kommunstyrelseordförande Henrik Wickström är orolig för att Ingå kommer stå utan ambulans nattetid.
Johanna Lemström
08.09.2020 15:01 UPPDATERAD 08.09.2020 15:22
Henrik Wickström, ordförande för Ingås kommunstyrelse och vice ordförande för SFP, är förvånad över HUS planer på att ändra placeringen för Ingås ambulans. Enligt vad Wickström erfarit granskas beredskapstiderna för ambulansen i samband med att Raseborgs sjukhus profil förändras från den 1 oktober.

ANDRA LÄSER