Pensel, spik och tyg

Hantverkare som snickare och timmermän, fönsterrenoverare och målare, möbeltapetserare och plåtslagare samlas nästa veckoslut i Raseborg för att visa sitt kunnande, ge tips och givetvis knyta kontakter och marknadsföra sig. Hantverkardagar hålls 24 och 25 mars i det Lydmanska huset som ligger vid torget i Ekenäs.

Lydmanska huset står vid Rådhustorget i Ekenäs och har under decennierna upplevt radikal ombyggnad som i synnerhet drabbat interiören.
Det var konsul Lydman som lät arkitekten Constantin Kiseleff rita sig ett hus som uppfördes på tidigt 1880-tal och är det äldsta stenhuset i Ekenäs. Byggnaden är i sig ett minst lika intressant objekt att renovera, reparera eller restaurera som trähusen i reportaget intill.
Lydmanska huset står vid Rådhustorget i Ekenäs och har under decennierna upplevt radikal ombyggnad som i synnerhet drabbat interiören.
Lydmanska huset har emellertid en lång historia av ombyggnadsarbeten som gjorts med grov hand och av ursprunget finns nästan ingenting kvar.
Varuboden hann verka i decennier i huset och vidtog åtgärder som att förstora fönster, mura igen trapphus, sänka tak, lägga plastmattor på golv och så rev man hela 27 gamla eldstäder.
Huset har stått tomt och den nya ägaren, Fastighets Ab Ekenäs Rådhustorg med Arthur Aminoff som en delägare, har ännu inte bestämda planer för byggnaden, men arbetet med att granska skick, byggnadshistoria och möjligheter att rädda ens fragment pågår. I första hand ska man täckdika runt huset och åtgärda fuktskador.
– Först efter alla utredningar finns underlag för beslut om framtida åtgärder, säger Aminoff.

ANDRA LÄSER