Loppet är kört för svenskan

Ingen kan väl blunda för denna argan list hur oerhört svårt, ja nästan omöjligt, det är att få sin röst hörd då det är frågan om vårt modersmål.

Jag håller med Marina Holmberg (VN 6.11) hur ytterst beklagligt det är när många avdelningar körs ner på sjukhusen som varit en stor tillgång speciellt för svenskspråkiga patienter med svårighet att förstå det andra inhemska språket. Jag kan inte tro på möjligheterna, hur vi än jobbar, att språkmajoriteten vill lyfta ett finger för de önskemål som många har.

Ingen kan väl blunda för denna argan list, som förekommer i de flesta instanser som har med språken att göra, hur oerhört svårt, ja nästan omöjligt, det är att få sin röst hörd då det är frågan om vårt modersmål.

Många tänker säkert att så lätt får vi inte förlora hoppet. Det bästa som tänkas kan är naturligtvis den orubbliga tro många optimister hyser i denna sak.

Hur gärna skulle jag inte låta mitt optimistiska sinnelag flöda i denna sak. Men innerst inne kan jag inte drömma sådant som aldrig mer kommer att förankras i våra dagar. Loppet är kört, det finns ingen återvändo.

Det bästa vi kan göra åt saken är att ta emot den hjälp som bjuds och vara tacksam för den. Det kunde i värsta fall vara så oerhört mycket sämre.

Tage Finnberg

Karis

ANDRA LÄSER