519 nya coronafall på söndagen – nästan 160 fler än veckan innan

Incidensen i Finland än nu tillbaka över 120. Bild: Jeanette Östman/SPT

De senaste två veckorna har 6 666 coronafall konstaterats i Finland. Incidensen är nu över 120. Tydlig ökning på Åland det senaste dygnet.

Institutet för hälsa och välfärd meddelar om 519 nya coronafall på söndagen.

Siffrorna burkar vara lägre på helgerna än på vardagarna. Men jämför man söndagens antal med söndagen för en vecka sedan kan man notera att coronafallen denna söndag är 159 fler.

Totalt har drygt 107 300 personer i Finland testat positivt för corona sedan epidemins början.

De senaste två veckorna har 6 666 coronafall konstaterats i Finland. Under den föregående tvåveckorsperioden var antalet cirka 3 500.

Incidensen över 120

Den nationella incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, är nu 120,2.

För två veckor sedan var den knappt 64.

I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är incidensen nästan 200 (+7 jämfört med lördagen).

I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är incidensen 164 (+8), i Vasa sjukvårdsdistrikt är den cirka 35 (+3) och på Åland knappt 83 (+23).

Landets lägsta incidens finns i Mellersta Österbotten: 13. Det är en ökning med endast 1 jämfört med lördagen.

66 procent har vaccinerats

Enligt institutets vaccinregister har 66 procent av befolkningen fått minst en dos vaccin. Omkring 34,6 procent av befolkningen har även fått den andra dosen.

Just nu vårdas 65 coronapatienter på sjukhus. Av dem behöver 7 intensivvård. Det senaste dynget har det inte skett någon förändring i antalet.

Institutet har övergått till att uppdatera siffrorna för antalet coronarelaterade dödsfall endast en gång per vecka. Enligt den senaste uppdateringen har totalt 982 personer i Finland mist livet på grund av covid-19.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Från och med slutet av juni rapporterar institutet de dödsfall som kommit in via registret över smittsamma sjukdomar. Tidigare byggde siffrorna på rapporter från sjukvårdsdistrikten.