Hälsosamma hus byggs upp i Ingå

En kilometer från Ingå centrum reser sig Västerbrinken, ett husområde med hus byggda enbart av naturliga material. Det är resultatet av en idé Paul Lynch fick för två år sedan.

Idé. Västerbrinken är följden av en tanke Paul Lynch en morgon vaknade upp med.
För två år sedan vaknade Ingåbon Paul Lynch upp med en idé om att bygga ett toppmodernt husområde i Ingå.
– Jag ville göra det möjligt att bo som i en gammaldags by men ändå i ett toppmodernt hem, säger han.
Lynch är vd för företaget The Natural Building Company, som byggt hus enbart av naturliga material, sedan år 2008.
– Jag visste att man i Ingå är öppna för att prova på nytt. Vi tog med företaget kontakt med kommunen och de var genast med på planerna, säger Lynch.
Resultatet blev husområdet Västerbrinken, ett samarbete mellan The Natural Building Company och Ingå kommun.
Tanken är att Västerbrinken ska vara mer än ett bostadsområde. Man vill satsa på att skapa en trygg miljö och en god bygemenskap.
Området kommer att bestå av 14 tomter samt två gemensamma områden reserverade för lekpark och kolonilotter. I framtiden finns även möjligheten att bygga en liten livsmedelsaffär eller ett kafé i området.
Alla hus ska byggas helt av naturliga material som lera och halm. Ingen plast ska involveras. Lynch kallar hemmen för hälsosamma hem.
– Folk lever hälsosamt och funderar mycket på hälsan, men är ofta helt omedvetna om vilka ohälsosamma hem de tillbringar en stor del av sin tid i, konstaterar Lynch.

Orsaker till mögelskolor

I dagsläge är första tomten i det så kallade Västerbrinken-området såld och tre övriga reserverade. Därtill har många visat intresse för de övriga tomterna.
– Vi har haft omkring två intresserade per vecka nu och då har vi inte ens hunnit börja marknadsföra tomterna ännu, säger Lynch.
Det första huset hoppas företaget kunna börja bygga i slutet av september.
Han ser hur intresset för naturliga hus ständigt växer och tror att det beror på att man i dag börjar bli mer medveten om att de verkligen har en positiv effekt på hälsan.
– Jag märker hur folk kollar allt mer på de olika materialen och ställer också fler frågor än förut innan de fattar några beslut.
Lynch berättar att många av dem som på sistone kontaktat honom har varit personer som upplevt hälsoproblem i sina nuvarande hem och vill finna en lösning på de problemen.
– Stenull och plast är till exempel material som skapar stora problem och lätt leder till mögel i äldre hus, förklarar Lynch.
Mögel är ett stort problem även i många offentliga byggnader som till exempel skolor.
Lynch berättar att det finns två bakomliggande orsaker till att mögel uppstår, en för snabb byggprocess samt användningen av fel material.
– Då man renoverar till exempel skolor vill man få jobbet gjort så fort och billigt som möjligt. Golvbetong torkar långsamt och man hinner inte vänta. Att låta tiden gå blir dyrt.
När man sedan täcker in betongen med till exempel plastmattor har fukten ingenstans att ta vägen och mögel får fotfäste.
– De naturliga material vi använder suger också upp fukt men har förmågan att sedan avge den igen igen och torkar av sig själv. På så vis undviker man mögel, förklarar Lynch.

I samarbete med Ingå kommun

Ingå kommun var genast med på noterna då The Natural Building Company kontaktade dem.
– Företaget har tidigare byggt tre hus i Ingå så vi vet att de kan sin sak, säger Ingå kommuns informatör Benjamin Lundin.
Han tillägger även att Ingå som kommun gärna provar på nya, innovativa saker och att Västerbrinken därmed var ett projekt man inte tvekade med.
Kommunens roll i projektet är nu att ansvara för planläggningen och för att kommunalteknik byggs till området. Kommunen säljer tomterna men The Natural Building Company fungerar som förmedlare mellan kommunen och köparen.
– Man behöver till exempel inte själv lämna in alla lov utan företaget sköter allt det för en, säger Lundin.
Lundin tror att hälsosamma hem som dessa är lite av framtiden och hoppas att Västerbrinken ska göra konceptet mer känt i Ingå.
– Många vet inte vilka ohälsosamma hem de bor i. Jag hoppas Västerbrinken ska ge kunskapen och leda till att Ingå fortsätter växa som det gjort hittills.

Energisparande och naturnära

Husen som företaget reser på tomterna är designade enligt en färdig modell men kan anpassas i hög grad enligt köparens önskemål.
– Vi är väldigt flexibla och har planerat husen så att de lätt till exempel ska gå att bygga till senare. De kan även byggas mindre från första början om kunden så önskar.
The Natural Building Company bygger huset inflyttningsklart om köparen så vill men är även flexibla på det planet.
– Många vill fixa insidan av huset själva och det är också möjligt, säger Lynch.
Utöver att husen är byggda helt i naturliga material har man även valt att prioritera energisparande. Solkraft används så långt det går.
– Om andra hus i samma storlek använder omkring 15-20 000 kilowattimmar per år så klarar dessa sig på ungefär 4 500, säger Lynch.
Även naturen i området är något man både från företagets och från kommunens sida valt att fokusera extra på.
– Ofta ser man att nybyggda områden har dragits helt släta och så har någon planterat en ensam liten björk på sin gård. Här lämnas så mycket växtlighet som möjligt kvar, säger Lundin.
– Vi bestämde att endast rensa det som verkligen måste bort för att kunna bygga husen. Resten får köparna sedan välja hur de vill ha det, tillägger Lynch.

Öppen frågekväll

Frågorna kring hus i naturligt material samt kring Västerbrinken-området i allmänhet har visat sig vara många.
– Intresset har ökat otroligt de senaste fem åren. Två olika kommuner har nyligen tagit kontakt och varit ivriga på ett liknande område som Västerbrinken, säger Lynch.
För att besvara Ingåbornas frågor har kommunen och The Natural Building Company beslutat att ordna en infokväll på Wilhelmsdal i Ingå.
Infokvällen ordnas den 16 augusti (se faktarutan).
– Vem som helst kan komma för att höra mera om projektet eller ställa frågor. Det är inte alltid lätt att hitta information om hus av naturmaterial, säger Lynch.
Han berättar att bakgrunden till företaget ligger just i svårigheten att hitta information och material att använda om man på egenhand vill bygga ett hem i naturmaterial.
– För 13 år sedan ville jag själv bygga ett hus i naturmaterial men det var väldigt svårt att hitta något, säger Lynch.
Han fördjupade sig då själv i byggtekniken och i de olika materialen man kunde använda.
Tillsammans med Charlie Jespergaard och Kati Juola-Alanen startade Paul Lynch sedan år 2008 The Natural Building Company.
– Efter att ha sett hur svårt det var att bygga så här på egenhand ville jag göra det enklare för andra. Så kom företaget till.
ANDRA LÄSER