Ny stödform till evenemangsarrangörer på remissrunda – upp till 70 procent av kostnaderna kan ersättas om evenemanget avbokas

Lagen skulle träda i kraft den 1 juni och gälla större, årligen återkommande publika evenemang som ordnas i sommar.

Professionella evenemangsarrangörer ska kunna få upp till 70 procent av kostnaderna ersatta om de tvingas inhibera eller banta ner större evenemang i sommar.
Regeringens lagförslag om ett nytt stöd till professionella evenemangsarrangörer, en så kallad evenemangsgaranti, har gått på remissrunda.
Avsikten är att arrangörer som ordnar evenemang under perioden 1.6–30.9.2021, där man beaktar undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om ordnande av coronatrygga evenemang, ska kunna ansöka om en garanti.
Garantin gäller årligen återkommande publika evenemang för minst 200 personer, exempelvis konst- och kulturfestivaler.
Ansökan skulle inkludera uppgifter om bland annat vad evenemanget beräknas kosta, vilka underleverantörer man anlitar och deras andel i kostnaderna samt en redogörelse för tidigare aktiviteter inom branschen.
Man skulle endast kunna få ersättning för kostnader som man meddelat om i förväg och som man verkligen haft.
Om evenemanget måste avbokas på grund av lag eller myndighetsförordning skulle upp till 70 procent av kostnaderna ersättas.
Om evenemanget kan förverkligas i mindre skala skulle garantin täcka en mindre del av kostnaderna.
Arbets- och näringsministeriet tar emot utlåtanden fram till den 7 april.
Målet är att lagförslaget ska nå riksdagen i april och att lagen ska träda i kraft den 1 juni, varefter Statskontoret skulle börja bevilja evenemangsgarantier så fort som möjligt.
ANDRA LÄSER