Insändare: Gott samarbete skapar de bästa tjänsterna för finländarna

20.02.2023 10:34
De nya välfärdsområdena har tagit över ansvaret för social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna. Under de senaste månaderna har vi kunnat läsa om flera utmaningar inom social- och hälsovårdssektorn. Köerna till akuten är långa, du får inte tag på läkare och telefontjänsterna fungerar inte. 
Vår vårdsektor går igenom en svår kris och det krävs snabba lösningar för att förbättra situationen. Vi på Företagarna i Finland hoppas på ett bättre samarbete mellan den privata och offentliga sektorn så att finländarnas social- och hälsovårdstjänster stärks. Kostnaderna inom vårdsektorn ökar, det är oroväckande. Genom ett bra samarbete mellan offentliga och privata sektorn kan vi garantera att alla finländare får rätt vård i tid. 
Vi hoppas att nästa regering ser möjligheter i ett fungerande samarbete. Den här regeringen har med sin politik och sitt lagstiftningsarbete ytterligare försvårat den offentliga sektorns situation. Det finns goda exempel på ett fungerande samarbete. Ett är Västra Nylands välfärdsområde som brett tagit i bruk servicesedlar och valt att göra upphandlingar där också mindre aktörer får vara med. Det är så man stärker möjligheterna till fungerande närservice, samtidigt som man upprätthåller den lokala livskraften. 
Harri Jaskari, Direktör, Företagarna i Finland

ANDRA LÄSER