Ingå ratar plan för Ristensbäcken

Den plan för iståndsättning av Ristensbäcken som gjorts upp av företaget Mustion murske får inte godkänt av Ingås miljöchef Patrik Skult. Enligt honom beaktar planen inte eventuella konsekvenser för det unika havsöringsbestånd som lever i Ingarskila å. Ristensbäcken hör till Ingarskila åns vattendrag.

Mustion murske blev tvungen att göra upp en plan för iståndsättande av Ristensbäckens övre tillflöden efter att det blev klart att företaget hade förändrat vattenflödet i bäcken utan tillstånd. Vattenståndet hade som följd av åtgärderna höjts uppströms.

Raseborgs miljöbyrå ber om Ingå kommuns utlåtande om planen för iståndsättande. Byggnads- och miljönämnden behandlar frågan vid sitt möte på tisdag.

ANDRA LÄSER