Det här skrev VN om för 50 år sedan

Västra Nyland 13 mars–25 mars 1973.

VN 18 mars 1973
19.03.2023 11:55 UPPDATERAD 19.03.2023 14:10
TÅGBANA. I ett vindsrum nära järnvägsstationen i Hangö växer ett miniatyrjärnvägslandskap upp. Rummet finns i ungdomsgården. Där har en växande grupp ungdomar sedan hösten 1970 arbetat med det i dag närmare 50 meter långa miniatyrjärnvägsnätet och det landskap som med bl.a. gips och målarfärg byggs upp kring det.
HAMNAR. Hangö stad är villig att överta hamnarna, Västra hamnen och Frihamnen, av staten för ett överlåtelsepris på 2,7 miljoner mark och en ränta på fem och en kvarts procent samt under förutsättning att nuvarande fraktutjämningar kan garanteras. Det beslöt stadsfullmäktige enhälligt på onsdagskvällen.
FOLKHÄLSOFÖRBUND. Ekenäsnejdens kommunalförbund för folkhälsoarbetet grundades på onsdagen i stadshuset i Ekenäs. Närvarande var sammanlagt tio representanter för medlemskommunerna Ekenäs stad, Ekenäs landskommun, Snappertuna, Tenala och Bromarf.
MÖJLIG FUSION. Underhandlingarna om en frivillig kommunsamgång i Ekenäsnejden återupptogs på tisdagen vid ett rådplägningsmöte mellan representanter för Ekenäs stad och Ekenäs landskommun. Snappertuna hade observatörer på plats.
RASEBORGS STAD. Sammanslagningen av Ekenäs och Ekenäs landskommun samt eventuellt även Snappertuna till en förvaltningsenhet – vilken för övrigt kunde få namnet Raseborgs stad, skulle för de berörda kommunernas invånares del komma att medföra så pass vittgående omställningar, att kommunernas invånare borde erbjudas en allsidig information om samgåendets konsekvenser samt beredas tillfälle att taga ställning till frågan, huruvida samgåendet skall dirigeras från Helsingfors eller om kommunernas egna valda förtroendemän skall behålla – och framförallt utnyttja initiativet i fråga.
---
Christer Kuhlefelt. (Insänt).
KÖ FÖR BÅTPLATS. – Det har uppstått köbildning för platserna i Ingå småbåtshamn, uppger kommunalsekreterare Birgitta Johansson. Tyvärr kan vi inte göra mera än att anteckna de intresserade på en väntelista!
Platserna är för närvarande 252.
---
I Sonasund har kommunen 34 båtplatser. Och 8–10 platser ska byggas vid den s.k. stenbryggan i Svenviken, där kommunen arrenderar ett litet vattenområde.
VILLAÄGARFÖRENING. En förening för villa- och radhusägare har grundats i Sjundeå. Namnet på föreningen är Siuntion Pienkiinteistöyhdistys.
Föreningen skall bevaka småfastigheters intressen, bland annat genom gemensam oljeanskaffning, och genom ställningstaganden i frågor som rör vägtrafik, avfall och planering.
LÅNGBOLL. Sjundeå IF:s målvakt Tom Sällström antecknade sig i målprotokollet i SIF:s sista match i Finlandsserien i handboll. Han spelade i matchen mot Arsu som Sjundeå vann med 19–14.
Han observerade att motståndarnas målvakt stod ganska långt ute på planen och slängde iväg en långboll som dalade i nät.
UNDERSÖKNING. På Esbo stads försorg undersöks detta år alla år 1968 födda esbobarns hörsel och syn. I samband med undersökningen tar man även urinprov av barnet för att undersöka halten av socker och äggviteämnen.
TILLVÄXT. Invånarantalet i Vanda köping har nu passerat 100 000-strecket. Köpingens hundratusende invånare blev fru Terttu Freese.
SILLSUPÉ. Glöm ej sillsupén på Högåsa om lördag kl. 19.30. Bilj. hos El. Kallio. Pojo UF. (Annons).


Sammanställt av Niclas Erlin