Vansinne att minska servicen på sjukhuset nu

Det vore nu klokast att invänta regeringens och riksdagens beslut om social- och hälsovårdsreformen innan några beslut om Raseborg sjukhus fattas.

03.04.2020 05:55
Finland genomgår en av sina största fredstida kriser, om inte den största. Undantagsförhållanden råder i landet och flera begränsningar har tagits i bruk för att stoppa coronaviruset.
Nästa måndag möts Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) styrelse för att fatta beslut om framtiden för Raseborgs sjukhus. HUS föreslår att man vill slopa sjukhusets samjour, vilket skulle leda till mindre verksamhet vid sjukhuset.
Enligt min mening skulle vara ansvarslöst av HUS' styrelse att i det här läget slopa samjouren vid Raseborgs sjukhus. Den rådande pandemin visar att det behövs kretssjukhus med hög beredskap.
Raseborg sjukhus är en viktig enhet i Nyland. Under våren och sommaren ökar även servicebehovet i Västnyland då sommargästerna markant ökar regionens befolkning. På grund av det rådande undantagsförhållandet har man redan nu kunnat se flera sommargäster i regionen.
Det vore nu klokast att invänta regeringens och riksdagens beslut om social- och hälsovårdsreformen innan några beslut om Raseborg sjukhus fattas. De utredningar som hittills gjorts stöder även enhälligt tanken om att sjukhusets samjour bör bevaras.
HUS har flera interna processer på gång på grund av situationen med coronaviruset. Som bäst förbereder man till exempel Kirurgiska sjukhuset som HUS' specialsjukhus för personer som insjuknat. Nu borde HUS ha full fokus på den befintliga situationen, vilket kräver mycket arbete.
Jag hoppas att HUS kan presentera de riktlinjer man ämnar följa i samband med styrelsemötet på måndag. Ifall ovissheten fortsätter försämras arbetsplatsvälmåendet vid sjukhuset. Jag hoppas att HUS bär sitt arbetsgivaransvar och ger personalen arbetsro.
Vi måste se till att vår sjukvård har full kapacitet. Vi måste vara redo att bemöta olika scenarier, det vi ser nu är bara pandemins början. Därför är det enda kloka att samjouren vid Raseborgs sjukhus bevaras och att inga förhastade beslut fattas. Inte minst ur patientsäkerhetens, personalens, regionens och dess befolknings perspektiv.

Henrik Wickström,

vice ordförande, SFP

ANDRA LÄSER