Hangö med glimten i ögat

Katter, årstidernas växlingar och Hangö ur ett naivistiskt perspektiv är ledande teman i Margareta Gripenbergs debututställning i bibliotekets galleri i Hangö.

Hangömiljöer. Margareta Gripenbergs konst skildrar Hangö under olika årstider, kryddat med fantasielement.
Konsten är något som varit ständigt närvarande i Margareta Gripenbergs liv. Med en far som var bildkonstlärare var konsten något som hörde till vardagen. I yrkeslivet, som barnträdgårdslärare, hade hon även möjlighet att uttrycka sig i bild, då hon kombinerade sagoberättande med egna illustrationer för att ge barnen en spännande upplevelse.

ANDRA LÄSER