Raseborg kan snart få ny stadsarkitekt

Raseborgs blivande stadsarkitekt kan heta Johanna Backas. Stadsstyrelsen föreslås välja henne till tjänsten på sitt möte på måndag.

Tjänsten som stadsarkitekt ledigförklarades i våras. Endast två sökte jobbet varför ansökningstiden förlängdes. Inom utsatt tid söktes tjänsten nu av 13 personer. Åtta fyller de formella behörighetsvillkoren.
De behöriga sökande är Dominicus Björkstam, Stefan Eklöf, Harald Arlander, Johanna Backas, Timo Vatanen, Anna af Hällström, Enni Oksanen och Maria Jaakkola.
Av de åtta behöriga har Arlander, Backas, af Hällström, Oksanen och Jaakkola erfarenhet av markplanering, detalj- och generalplanering. De andra sökande har bakgrund i bland annat husplanering. af Hällström, Backas, Jaakkola, Oksanen och Arlander kallades till intervju.
Arlander och af Hällström har återtagit sina ansökningar.

Backas har bästa erfarenheterna

Alla tre kvarvarande sägs ha gett ett bra intryck vid intervjun. Intervjugruppen som bestod av stadsstyrelsen presidium, planläggningsnämndens ordförande Sven Holmberg, SFP, tekniska direktören Jan Gröndahl och stadsdirektör Ragnar Lundqvist, stannade för att föreslå att Johanna Backas väljs till posten.
Förslaget motiveras med att Backas har de bästa erfarenheterna och förutsättningarna med tanke på Raseborgs geografi med skärgård, stads- och byacentra och landsbygd. Hennes erfarenhet av planläggning och byggnadstillsyn bidrog också.
Johanna Backas är född 1974, utbildad till arkitekt vid tekniska högskolan. Hon har cirka 12 års erfarenhet av planläggningsarbeten, markanvändning och behandling och beslut om bygglov. Hon arbetar som arkitekt på Helsingfors stads byggnadstillsyn. Tidigare har hon bland annat jobbat som planläggningsarkitekt på Helsingfors stad. Backas har svenska som modersmål och även utmärkta kunskaper i finska.
Raseborgs stadsarkitekt ska fungera som avdelningschef för stadens planläggnings- och miljöavdelning.
Den förlängda ansökningstiden till jobbet gick ut den 1 september.

ANDRA LÄSER