Insändare: Pensionärernas hyresfrihet

20.12.2022 11:52
Med anledning av Raseborgs fullmäktiges möte 12.12 (se www.KexTV arkiv) och stadsstyrelsens beslut 15.12 (se VN 16.12) ser jag mig tvungen att komma med ett förtydligande. På fullmäktigemötet sade Anita Westerholm och Camilla Grundström att pensionärernas hyresfråga finner sin lösning eftersom vi alla har samma mål. Jag vill vara mycket tydlig då jag säger att målet med den motion som nio ledamöter lämnade in, är att pensionärsföreningarna skall, i enlighet med den av fullmäktige fastställda äldreserviceplanen, kunna använda stadens utrymmen kostnadsfritt.
Äldreserviceplanen är ett lagstadgat dokument (lag 28.12.2012/908, ändring 8.7.2022/604, kap 2 § 5). Staden bör ha ett äldreserviceprogram, vilket Raseborg har, och det måste följas, oberoende av vad stadsstyrelsen tycker.
Stadsstyrelsens beslut 15.12., som strider mot den fastställda äldreserviceplanen, leder till att åtminstone Ekenäs Pensionärer blir tvungna att skära ner sin nuvarande verksamhet eftersom de erbjudna servicesedlarna inte räcker till för nuvarande verksamhet. Jag har alltså inte samma mål som ledamöterna Anita Westerholm och Camilla Grundström verkar ha.
Stadsdirektören har på mötet 12.12 sagt att äldreserviceplanen är entydig och i kraft. Varför följs den då inte?
Mikael Borgman, fullmäktigledamot, SFP

ANDRA LÄSER