Coronaläget på Nylands brigad i Ekenäs: Över 60 beväringar är smittade och 100 är exponerade – "Vi söker nya lösningar för att säkerställa utbildningen"

Den förvärrade coronavirussitautionen på Nylands brigad i Ekenäs tvingar brigaden att planera om verksamheten. "Beväringarnas hälsa kommer i första hand", säger brigadens kommendör.

Coronaläget tvingar Nylands brigad i Ekenäs att tänka om med verksamheten.
På tisdagen meddelar Marinen i ett pressmeddelande att 61 beväringar på Nylands brigad i Ekenäs har smittats av coronaviruset. 38 av dem är på brigadområdet medan resten är i sina hem. Utöver det har drygt 100 beväringar exponerats och befinner sig just nu i karantän.

ANDRA LÄSER