Fuktskador i äldreboende åtgärdas – klienterna flyttar till en annan avdelning under arbetet

Badrummen i den nyaste delen i äldreboendet Lönneberga i Ingå måste renoveras. Största delen av badrummen i byggnadens nya del har fuktskador av varierande grad. Totalt handlar det om 35 badrum.

Renovering. 35 badrum i äldreboendet Lönneberga renoveras under våren.
Orsaken till fuktskadorna är att vatten kan sippra in under golvmattan vid toalettstolen.
Alla badrum som är skadade ska renoveras under våren. Klienterna flyttas till tillfälligt boende under renoveringen, så att en hel eller en halv avdelning kan åtgärdas på en gång. Arbetena ska enligt planen inledas den 9 mars och vara klara till sommaren.
Under renoveringen ska klienterna bo på Klippan, där Ingå nu har sin intervallvårdsavdelning. Avdelningen blir ledig då intervallvården flyttar till den nya enheten Katthult intill brandstationen. Verksamheten i huset inleds i mars. En enhetschef för den nya enheten har redan börjat jobba i kommunen och på söndag är sista ansökningsdagen för fem närvårdartjänster och en sjukvårdartjänst i Katthult.
ANDRA LÄSER