50 år av motellverksamhet

Stor uteplats. Den största förändringen som Heidi Jousmaa har gjort är att bygga till på terrassen som ligger i det som tidigare var Gärkman-Karmes trädgård. Här på bild med tidigare ägare och chef Nic Jaschinsky.Bild: Anna Björkqvist

Inkvartering En hel del har förändrats sedan Motel Marine slog upp sina dörrar 1966. Det är större, har en restaurang och kundskaran har till viss del förändrats. En sak som dock kvarstår är den familjära känslan.