Fler kriser att hantera

Vi är mitt i en tid då kriser inte avlöser varandra. Nya bara tillkommer.

05.04.2022 14:28
De har likheter och olikheter och bör inte ställas mot varandra. Tvärtom har de ofta starka samband, varpå vi behöver höja blicken för att kunna se hur de hänger ihop och sätta saker i perspektiv.
Det mest grundläggande är en beboelig planet. Klimatkrisen leder till förödande naturkatastrofer och torka som i sin tur leder till bland annat flyktingkriser. På lång sikt blir ordnade civilisationer en omöjlighet om de globala utsläppen inte bromsas hårt. Ur ett klimatperspektiv är förändringen ultrarapid, men från vardagen sett är den globala uppvärmningen så långsam att den sällan möts som mänsklighetens ödesfråga.
Alla goda tings förutsättning är vidare fred och kärnvapen är vårt andra stora hot. Krigen i världen har lyckligtvis minskat över tid, men förutom Rysslands avskyvärda anfallskrig mot Ukraina har det under senaste åren ändå varit krig av olika slag i ett tjugotal länder. Afghanistan har världen följt noga i och med att USA lämnade landet i fjol och många chockades över hur lätt talibanerna återtog makten. Färre associerar krig till Mexiko, men där är det riktigt blodigt. I drogkriget mellan staten och drogkarteller har uppskattningsvis över 350 000 människor dödats på 15 år. Etiopien är också i topp i antal dödade, detta på grund av inbördeskrig. Detsamma gäller Jemen.

ANDRA LÄSER