Nu rivs magasinet – nybyggnation i vår

Nu har rivningsarbetet av det gamla magasinet i Norra hamnen, där bland annat nattklubben Number One och Ekenäs segelsällskap senast hyrt in sig, inletts.

Det av Hjalmar Åberg ritade hamnmagasinet ansågs för förfallet för att bevara.
VN
20.12.2017 15:00
Processen följer stadens beslut och tidtabell, och under våren 2018 påbörjar Tom Nylunds företag Opportunito ett nybygge på ungefär samma plats. Den nya byggnaden ska enligt preliminär tidtabell vara klar inför sommaren 2019.
För rivningsarbetet har beviljats rivningslov av stadens byggnadstillsynsmyndighet och undantagslov av stadens planläggningsenhet.
För invånare innebär rivningen ökad lastbilstrafik till och från platsen. Raseborgs stad har upphandlat rivningsarbetet.