1,3 miljoner för vattenvård – projekt Raseborgs å garanteras fortsättning

NTM-centralen i Nyland stöder olika vattenvårdsprojekt med över en miljon euro. Bland projekten som gynnas finns Raseborgs å. Projektet beviljades drygt 244 000 euro vilket garanterar att det kan fortsätta åren 2022 och 2023.

Raseborgs ås projektchef Sara Vaskio gläds över att projektet beviljats tilläggsfinansiering.
Västnylands kustområde, sjöar och vattendrag låg i framkant då närings-, trafik- och miljöcentralen fördelade bidrag för vattenvårdande projekt. 27 projekt delar på nästan 1,3 miljoner euro i prövningsbaserat statsunderstöd. De flesta vattenvårdsprojekt som får stöd finns i Västnyland. Merparten genomförs i år, några fortsätter till 2023.

ANDRA LÄSER