Tvärminne zoologiska station får nytt fartyg

Nu är avtalet undertecknat och Tvärminne zoologiska station i Hangö får sitt efterlängtade nya forskningsfartyg. Katamaranen på 18 meter ska vara färdigbyggd hösten 2019.

Vad det nya fartyget ska heta är inte bestämt, men donatorerna kommer att få döpa det. Djuret på katamaranen är bottendjuret spånakäringen (Saduria entomon L.) som återfinns i Tvärminne forskningsstations logo.

Forskarna vid Tvärminne zoologiska station har länge önskat sig ett modernare fartyg än det över trettio år gamla Saduria, som redan ett tag upplevts som både långsamt och gammaldags.

– En riktig profilhöjning, säger Alf Norkko, professor i Östersjöekologi vid Helsingfors universitet nöjt.

När det nuvarande fartyget får gå i pension om ett drygt år ersätts det med en topputrustad katamaran med uppdaterad laboratoriekapacitet, starka vinschar och lyftanordningar samt plats för forskargrupper på upp till 30 personer.

– Nu får vi plats för till exempel större grupper studerande som är på fältkurs, säger Norkko.

Hoppet om ett nytt fartyg vaknade när bergsrådet Stig Gustavson för några år sedan fyllde 70 år och önskade att eventuella födelsedagsgåvor skulle ges i form av donationer till forskningen vid Helsingfors universitet och speciellt Östersjöforskningen. Gustavsons önskan hördes och de närmare 800 000 euro som flöt in blev grundplåten till fartygsfinansieringen, som sedan fick mer pengar via statens motfinansieringsprogram till universiteten.

Katamaranen byggs av det inhemska företaget Kewatec Aluboat, som bygger aluminiumbåtar i Karleby. Företaget har under åren byggt kring trehundra båtar åt bland annat försvaret, polisen, olika räddningsverk och lotsväsendet.

Högre hastighet

Den nya katamaranen kommer upp i högre hastighet – minst 18 knop – än det nuvarande forskningsfartyget och klarar att gå genom 5 centimeter tjock is. Katamaranen får också en bättre positioneringsutrustning än det nuvarande fartyget.

– Katamaranen är helt skräddarsydd för modern marinbiologisk forskning. Den kan gå i grunt vatten i skärgårdsmiljö, men är också snabb, vilket gör att den har en stor aktionsradie. Det här är en mycket efterlängtad uppgradering, säger Norkko.

Katamaranen kostar cirka 1,9 miljoner euro och tanken var att sjösätta den redan under Finlands hundraårsjubileum, men de praktiska detaljerna i upphandlingsprocessen gjorde att affären drog ut på tiden.

Den zoologiska stationen i Tvärminne hör till bio- och naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet och forskarna där undersöker bland annat människans påverkan på övergödning, klimatförändring och havsförsurning. Fokus ligger på biodiversiteten och hur ekosystemet i Östersjön fungerar.

Utvecklar

Norkko säger att affären kan vidareutveckla Tvärminne som en av de viktigaste forskningsstationerna i norra Östersjön.

– Katamaranen utvecklar Finlands kapacitet för kustnära Östersjöforskning och bidrar på så sätt till havsforskning på internationell toppnivå.

Den marinbiologiska forskningen vid Tvärminne pågår för att forskarna ska kunna skapa en helhetsförståelse av hur havet fungerar och havsmiljön mår.

– När vi vet det finns det också grund för kloka beslut i förvaltningen, säger Norkko.

ANDRA LÄSER