Fyra västnyländska författare får stöd

Centret för konstfrämjande har delat ut stipendier till fyra författare från Raseborg och tre författare av facklitteratur, med bas i Kyrkslätt.

Stipendium. Hannah Lutz är en av fyra skönlitterära författare i Västnyland som får statligt stipendium för sitt arbete.
Mira Strandberg
06.06.2017 12:09 UPPDATERAD 06.06.2017 12:10
Mest får skådespelaren och författaren Helena Kallio som tilldelas 10 000 euro. Kallio, som bor i Fiskars, spelade i höstas Edith Södergran i Esbo stadsteaters pjäs Koska olet minun. Hon har skrivit och regisserat en pjäs om Helene Schjerfbeck och har forskat i könsaspekten i skådespelaryrket. Hennes första roman, Ennen kuin sielu puutuu, kom ut 2006.
Taavi Soininvaara, som skrivit en lång rad deckare om skyddspolischefen Arto Ratamo får 7 000 euro. Författaren Hannah Lutz, aktuell med debuten Vildsvinen, får 4 000 euro, liksom dramaförfattaren Juha Lavonen.
Fackboksförfattarna Sami Karjalainen och Pertti Koskimies får 6 000 euro var. Karjalainen har gett ut flera uppmärksammade fotoverk om insekter och sländor i Finland medan Pertti Koskimies är specialiserad på fåglar. Också Dick Forsman, som får 4 000 euro, är ornitolog.
Totalt delar Centret för konstfrämjande ut 2,5 miljoner euro i biblioteksstipendier för författare och översättare. 400 författare och översättare får stipendium.
Mest delas ut för skönlitteratur, knappt 2,3 miljoner euro, fördelat på 287 författare och 60 översättare. 43 författare och 10 översättare av facklitteratur får dela på 255 000 euro
Hälften av beloppet för skönlitteratur beviljas som stipendier på 7 000–14 500 euro, som är avsedda för 4–9 månaders arbete. Största delen av de sökande − 219 författare eller översättare – får ett mindre stipendium på högst 6 000 euro.
Inom facklitteratur utdelas fem stipendier på minst 7 000 euro. Resten av de 48 författarna eller översättarna av facklitteratur får ett 2 000–6 000 euro.
971 författare och översättare ansökte om stipendium.
Biblioteksstipendienämnden för författare och översättare är ett expertorgan utsett av undervisnings- och kulturministeriet. Det arbetar i samband med Centret för konstfrämjande (Taike). Biblioteksstipendierna grundar sig på särskild lagstiftning och de finansieras ut statens budgetmedel.

ANDRA LÄSER